Rotalign Touch

Rotalign Touch

ROTALIGN touch là hệ thống cân chỉnh trục bằng laser với màn hình cảm ứng đầu tiên hỗ trợ lưu trữ dữ liệu đám mây với khả năng kết nối di động được tích hợp.
Optalign Touch

Optalign Touch

Thiết bị ứng dụng công nghệ cảm biến senALIGN 5 với độ chính xác cao 

 
Shaftalign Touch

Shaftalign Touch

Thiết bị có khả năng làm việc bền bỉ, lâu dài trong môi trường khắc nghiệt, tương ứng với các chuẩn IP 68, 67 và 65.
Rotalign Touch Ex

Rotalign Touch Ex

Hệ thống Ex duy nhất ứng dụng canh chỉnh thích ứng 

 
Centralign Ultra RS5

Centralign Ultra RS5

Cân chỉnh độ đồng tâm lỗ, vòng bi và vành cánh tĩnh tuabin. 
VIBXPERT II Balancer

VIBXPERT II Balancer

Cân bằng động tại chỗ đơn giản,
nhanh chóng và chính xác