Phân tích nguyên nhân cốt lõi

Chương trình đào tạo RCFA - Phân Tích Nguyên Nhân Cốt Lõi cung cấp các khái niệm cần thiết cho công tác điều tra, khắc phục sự cố trong công nghiệp. Chương trình này bao gồm các phương pháp thực hiện phân tích nguyên nhân hư hỏng, các dạng và tác động của hư hỏng (FMEA), phân tích cây sai hỏng (FTA) và các chủ đề đang được quan tâm nhất trong bảo trì.
Chương trình đào tạo RCFA bao gồm các hướng dẫn chi tiết về quy trình điều tra và khắc phục sự cố của các hệ thống trong nhà máy sản xuất. Phân tích nguyên nhân gốc là giải pháp hiệu quả để giải quyết triệt để vấn đề gây nên hư hỏng của thiết bị và ngăn ngừa sự trở lại của nó.
VPower Reliability Group tổ chức chương trình đào tạo Phân Tích Nguyên Nhân Cốt Lõi với mong muốn cung cấp cho học viên một công cụ hiệu quả cho việc phân tích, đánh giá và ngăn ngừa sự cố của thiết bị. Đây là một trong những công cụ không thể thiếu cho chương trình Bảo Trì Chẩn Đoán (PdM).


Mục tiêu của chương trình 
Tìm hiểu các kỹ thuật và phương pháp điều tra nguyên nhân, cách thức thu thập dữ liệu, phân tích, đánh giá và đưa ra các khuyến cáo hợp lý nhất để giải quyết vấn đề cốt lõi.
Sau khi hoàn thành chương trình học, học viên có thể:
• Áp dụng thành thục các phương pháp RCA/RCFA: Phân tích cây sai hỏng (FTA), Bảng Is-Is Not, sơ đồ xương cá, lưu đồ, 5-Why và FMEA;
• Áp dụng thành thục các giải pháp kỹ thuật: Creative Disassembly; kế hoạch thực hiện kiểm tra; thực hành 3 hoạt động RCA;
• Suy luận để tìm ra những nguyên nhân cơ bản gây nên hư hỏng từ đó xây dựng kế hoạch và giải pháp khắc phục kịp thời;
• Nhận biết sự hiện diện của chuỗi nguyên nhân dẫn đến hư hỏng và phân tích nguyên nhân sâu xa;
• Xác minh nguyên nhân là đúng hay sai;
• Xác định các khuyến cáo và hành động khắc phục để tránh lặp lại những vấn đề hư hỏng tương tự;
• Lập biểu đồ cây sai hỏng của sự cố;
• Tìm kiếm các bằng chứng liên quan trong công cuộc điều tra sự cố;
• Theo dõi và xác định nguyên nhân hư hỏng thiết bị và tai nạn lao động;
• Phòng ngừa các mốing uy với rủi ro cao và hành động để ngăn ngừa chúng;
• Hiểu được các yếu tố gây nên hư hỏng và tai nạn liên quan đến con người;

Nội dung đào tạo
Khái niệm về RCA (Root Cause Analysis);
Sự khác nhau giữa RCA và RCFA;
Giới thiệu về RCFA;
Phân tích các dạng và tác động của hư hỏng (FMEA)
Sơ đồ xương cá (Ishikawa)
Phân tích cây sai hỏng (FTA-Fault Tree Analysis)
Con người, quy trình và tổ chức
Quy trình tìm nguyên nhân hư hỏng
Quy trình RCFA
Giải pháp khắc phục
Chiến lược và giải pháp cho RCA
Thảo luận & thực hành
Thực hành phân tích dữ liệu
Thực hành RCFA
Ứng dụng phương pháp RCFA
Trường hợp thực tiễn

Phương pháp đào tạo
Các phương pháp luận phong phú được sử dụng trong khóa học, bao gồm:
(30%) Dựa trên nghiên cứu thực nghiệm
(30%) Kỹ thuật
(30%) Nhập vai
(10%) Khái niệm
Kiểm tra trước và sau 
Nghiên cứu thực nghiệm
Hỏi-đáp
Làm việc nhóm
Thảo luận
Trình bày