VIBXPERT II

VIBXPERT II

Chuyên dụng thu thập, phân tích dữ liệu
rung động và kết hợp cân bằng động

VIBSCANNER 2

VIBSCANNER 2

Thiết bị thu thập dữ liệu rung động tốc độ cao

VIBGUARD

VIBGUARD

Hệ thống giám sát online VIBGUARD bảo vệ các thiết bị khỏi hư hỏng, cung cấp sản phẩm an toàn và nâng cao hiệu suất thiết bị.
Wi-care 110

Wi-care 110

Thiết bị giám sát rung động và nhiệt độ online không dây

Wi-care 110 ExpertKit

Wi-care 110 ExpertKit

Đây là bộ giám sát linh hoạt của dòng Wi-care 100, được thiết kế cho các chuyên gia Bảo Trì. Bao gồm 4 cảm biến không dây Wi-care
 

Wi-care 240

Wi-care 240

Bộ xử lý dữ liệu rung động với 4 kênh dữ liệu động và 4 kênh tĩnh. Giúp cho việc giám sát 4 tín hiệu rung động và nhiệt độ đồng thời 

Wi-care 200 ExpertKit

Wi-care 200 ExpertKit

Phiên bản di động với 2 bộ xử lý Wi-care 240 trong cùng 1 hộp chứa, giám sát đồng thời 8 tín hiệu động của rung động.  

Wi-care 130

Wi-care 130

Cảm biến không dây giám sát rung động theo 3 phương và nhiệt độ

Wi-care 140

Wi-care 140

Bộ phát tín hiệu rung động không dây đa kênh