Dịch vụ đánh giá động cơ điện

Theo khảo sát của Viện Nghiên Cứu Năng Lượng Điện (EPRI), những sự cố xảy ra trong động cơ liên quan đến các vấn đề cơ khí chiếm khoảng 41%. Phần còn lại liên quan đến điện như stator (37%), rotor (10%), khe hở, v.v..

Hiện nay ở Việt Nam, để nâng cao độ tin cậy cho các động cơ trong quy trình sản xuất đồng thời giảm thiểu các thiệt hại to lớn về kinh tế do các hư hỏng bất ngờ của động cơ gây ra nên nhiều công ty đã áp dụng chương trì bảo trì chẩn đoán, ngăn ngừa trong hoạt động bảo trì của mình. Mặc dù đã có nhiều công ty lựa chọn công nghệ đánh giá và phân tích rung động để phát hiện sớm các dấu hiệu hư hỏng cho động cơ. Tuy nhiên, vẫn tồn tại các sự cố xảy ra đối với động cơ liên quan đến thành phần điện. Một thách thức lớn đối với ban giám đốc và bộ phận bảo trì phải đối mặt là làm sao kiểm soát toàn diện các nguyên nhân gây ra hư hỏng cho động cơ điện trong quá trình sản xuất.

Nhằm giúp khách hàng có nhiều lựa chọn, bên cạnh việc cung cấp một giải pháp toàn diện (CCAM) để đánh giá tổng thể tình trạng của động cơ, VPower còn cung cấp riêng lẻ các dịch vụ chẩn đoán ngăn ngừa hư hỏng phần điện của động cơ bằng công nghệ MCE và CSA. 

 

 

Dịch vụ chẩn đoán ngăn ngừa hư hỏng phần điện của động cơ bằng công nghệ MCE (Motor Circuit Evaluation) và CSA (Current Signal Analysis)  bao gồm hai phần:

Kiểm tra MCE-Offline (Motor Circuit Evaluation): Công nghệ MCE-Offline được thiết kế để kiểm tra và cung cấp dữ liệu cho việc đánh giá các vùng lỗi của Mạch Công Suất, Cách Điện, Rotor, Stator và Air Gap.

Công nghệ MCE-Offline bao gồm:

 • Kiểm tra tiêu chuẩn (AC Standard Test).
 • Kiểm tra độ phân cực của cách điện.
 • Sự tổn hao điện môi (Dielectric Absorption)
 • Kiểm tra sự ảnh hưởng từ dư của rotor lên điện cảm stator.
 • Kiểm tra điện áp bước.
Kiểm tra CSA-Online (Current Signal Analysis): Công nghệ CSA-Online được thiết kế để kiểm tra, phân tích và đánh giá các phân vùng hư hỏng của Chất lượng điện năng, Stator, Rotor, Air Gap, Mạch công suất.

Kiểm tra CSA-Online bao gồm kiểm tra và phân tích:

 • Current Analysis: Phân tích tín hiệu dòng.
 • In-rush/Start-up: Phân tích dòng khởi động.
 • Demodulation: Phương pháp tách sóng tần số điện trên phổ, nhằm đánh giá sơ bộ sự ảnh hưởng từ các vấn đề cơ khí.
 • High/Low Resolution (Rotor Evaluate): Đánh giá tình trạng rotor.
 • Eccentricity Spectrum: Kiểm tra độ lệch tâm của rotor và stator.
 • Power Analysis: Phân tích chất lượng điện năng.