Bảo trì theo độ tin cậy

Hoàn thành khoá học RCM sẽ giúp học viên: 
• Hiểu về định nghĩa và khái niệm Bảo trì dựa trên độ tin cậy (RCM);
• Giúp cho nhà máy và các thiết bị hoạt động hiệu quả và có độ tin cậy cao;
• Kiểm định lại các hoạt động và hiệu suất bảo trì từ đó xác định những cơ hội cải thiện;
• Thiết kế các chiến lược bảo trì tối ưu cho từng dạng nhà máy và thiết bị;
• Thực thi đúng các kết quả từ RCM nhằm mang lại hiệu suất bảo trì cao hơn mà nhà quản lý mong muốn;
• Xác định các tiếp cận rõ ràng để nâng cao độ tin cậy cho cả nhà máy cố định và thiết bị chuyển động;
• Lựa chọn các công nghệ thích hợp cho giám sát tình trạng thiết bị và bảo trì chẩn đoán;
• Đánh giá việc sử dụng các cơ sở dữ liệu về các dạng hư hỏng và tiêu chuẩn đánh giá phù hợp;
• Có thể lựa chọn các hoạt động cũng như lên kế hoạch bảo trì thích hợp với chi phí hiệu quả.
Hoàn thành khóa học PdM sẽ giúp học viên:
• Áp dụng phương pháp giám sát tình trạng thiết theo chu kỳ phù hợp; nhằm thu thập dữ liệu liên quan đến độ tin cậy của các thiết bị quan trọng;
• Biết cách thực hiện quy trình thu thập thông tin liên quan đến tình trạng thiết bị với chi phí tối ưu.
• Đảm bảo sự thành công của chiến lược bảo trì dựa trên tình trạng thiết bị; các quy trình hỗ trợ được giám sát và tinh giản để cung cấp ROI liên tục;
• Hiểu rõ về việc thực hiện chiến lươc bảo trì dựa trên tình trạng thiết bị (CBM), tránh những hư hỏng và hao phí không đáng có, đồng thời sử dụng tối ưu các nguồn lực.
• Hiểu được các chiến lược bảo trì dựa trên tình trạng thiết bị và xây dựng kế hoạch phù hợp cho nhà máy của bạn;
• Hiểu được những hạn chế phổ biến trong các công nghệ bảo trì dựa trên tình trạng thiết bị và việc tối ưu trong kế hoạch tổng thể của bạn cho CBM;
• Lựa chọn và thiết lập KPI thích hợp cho hệ thống CBM;
• Có thông tin để quản lý tuổi thọ của nhà máy và các thiết bị để tối đa hóa thời gian hoạt động và sản lượng sản xuất.

Chương trình đào tạo : Bảo trì dựa trên độ tin cậy (RCM) ( 3 ngày)
• Tổng quan về bảo trì dựa trên độ tin cậy – RCM: Lịch sử, ứng dụng và hiệu quả đem lại
• Phương pháp phân tích rủi ro do các sự cố đem lại
• Quy trình RCM & Phân tích - Chọn thiết bị được phân tích
o Câu hỏi về lựa chọn thiết bị
o Các hệ số quan trọng
• Phân tích FMEA 
Biểu đồ logic
• Lựa chọn các công việc bảo trì
o Các câu hỏi cho việc lựa chọn
o So sánh các chiến lược bảo trì dựa trên chi phí và độ sẵn sàng
o Chạy cho đến khi hư thì sửa
o Sửa chữa/ thay thế định kỳ
o Các công việc sửa chữa thuê ngoài
o Kiểm tra – Tìm kiếm các dạng hư hỏng
o Kiểm tra tình trạng
• Workshops  - Thực hành

Chương trình đào tạo: Bảo trì chẩn đoán ( 3 ngày)
• Giới thiệu những khái niệm về bảo trì chẩn đoán và giám sát tình trạng
• Giới thiệu về các kỹ thuật giám sát tình trạng khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả, độ tin cậy và độ an toàn của thiết bị
• Lý thuyết, ứng dụng và đánh giá an toàn của 5 công nghệ PdM
o Phân tích rung động
o Nhiệt hồng ngoại
o Tribology (Phân tích dầu)
o Siêu âm
o Phân tích tín hiệu dòng động cơ
• Tầm quan trọng của việc giám sát thiết bị (kiểm tra bằng mắt) trong chương trình PdM
• Thảo luận về giá trị của các thông số trong quy trình và phân tích quá trình vận hành động 
• Bản đồ máy động lực và các dạng hư hỏng
• Xem xét các phương pháp để thiết lập và quản lý chương trình PdM hiệu quả.