Kiến thức Bảo Trì Chẩn Đoán

Các phương pháp phân tích nguyên nhân gốc

Phân tích nguyên nhân gốc rễ của vấn đề (Root Cause Analysis – RCA) là công cụ cải tiến liên tục sử dụng nhiều phương pháp hoặc cách thức nhằm phát hiện ra một vấn đề hoặc sự kiện không mong muốn ...
Xem thêm

10 Yếu tố mang lại thành công của một chương trình giám sát tình trạng thiết bị

Những yếu tố cơ bản để làm nên thành công cho chương trình bảo trì chẩn đoán

Xem thêm

Kết hợp bảo trì định kỳ (PM) và bảo trì chẩn đoán (PdM) cho động cơ điện

Kết hợp hai phương pháp này cho một chương trình bảo trì hoàn hảo nhất, với mục tiêu kéo dài tuổi thọ và nâng cao tính ổn định của động cơ điện.
Xem thêm