VIBRONET Signal Master

VIBRONET Signalmaster đứng đầu trong các hệ thống giám sát online về số lượng kênh cảm biến.
Hơn 120 kênh.
Hệ thống kết nối chuỗi thông minh.
Chị phí lắp đặt thấp

Làm việc trong môi trường chống cháy nổ.

Toàn bộ mạng lưới thiết bị của nhà máy được giám sát nhiều thông số khác nhau như: rung động, nhiệt độ, tốc độ quay,…. Hệ thống kết nối dạng chuỗi cộng với khoảng cách kết nối tới cảm biến lên đến 800 m đã giúp VIBRONET Signalmaster trở thành hệ thống hiệu quả nhất trong việc giám sát các thiết bị quan trọng trong nhà máy.

VIBRONET Signalmaster giám sát thiết bị đảm bảo độ ổn định và tin cậy kể cả trong môi trường của nhà máy xi măng, khai khoáng và lọc hóa dầu. Hệ thống dễ dàng mở rộng và thêm thiết bị khi có nhu cầu.

Dữ liệu được thu thập, lưu trữ và quản lý bằng phần mềm OMNITREND CENTER – một phần mềm quản lý dữ liệu mãnh mẽ của hãng PRUFTECHNIK.