Phóng điện cục bộ cho Trạm điện, Cáp ngầm và Lưới điện

Tham dự chương trình này sẽ giúp học viên: hiểu và củng cố lý thuyết về phóng điện cục bộ; có kiến thức về kiểm tra và phát hiện phóng điện cục bộ;...
Phóng điện cục bộ cho Trạm điện, Cáp ngầm và Lưới điện Xem thêm

Phân tích đánh giá động cơ Online/ Offline

Chương trình đào tạo hướng dẫn những kỹ thuật đánh giá tình trạng động cơ điện. Những công nghệ kiểm tra Online & Offline được sử dụng để phân tích các hư hỏng liên quan đến phần điện của động cơ.

Phân tích đánh giá động cơ Online/ Offline Xem thêm

Phân tích rung động

Công nghệ phân tích rung động giúp ta nắm bắt được “đặc tính” thành phần bên trong thiết bị quay. Mỗi thành phần rung động tạo nên một dấu hiệu đặc trưng trên biểu đồ phổ, khi dấu hiệu hư hỏng xuất hiện, dấu hiệu này sẽ tiến triển và vượt trội hơn so với các dấu hiệu khác.
Phân tích rung động Xem thêm

Phân tích siêu âm

Chương trình đào tạo Công nghệ kiểm tra siêu âm SDT là một trong những chương trình đào tạo được thiết kế theo tài liệu hướng dẫn ASNT Recommended Practice Number SNT-TC-1A và ISO 18436-8 bởi các chuyên gia hàng đầu trên thế giới; và được cấp chứng chỉ bởi hãng SDT Hear More.
Phân tích siêu âm Xem thêm

Kiểm tra phóng điện cục bộ

Làm thế nào theo dõi, phát hiện và xử lý hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại gây ra từ Phóng điện cục bộ?
Kiểm tra phóng điện cục bộ Xem thêm