Tư vấn xây dựng phân cấp mã hệ thống - thiết bị

“Đăng ký tài sản (Asset Register) là nguồn dữ liệu tài sản, cung cấp một cấu trúc dữ liệu lịch sử được lưu trữ.”
Tư vấn xây dựng phân cấp mã hệ thống - thiết bị Xem thêm

Tư vấn Phân tích/ Sắp xếp mức độ quan trọng

Mặc dù hầu như các hệ thống Quản lý độ tin cậy đều được xây dựng dựa trên sự quản lý về mức độ quan trọng của tài sản, tuy nhiên có nhiều tổ chức không hiểu đầy đủ về ý nghĩa đằng sau của công tác xếp hạn mức độ quan trọng.
Tư vấn Phân tích/ Sắp xếp mức độ quan trọng Xem thêm

Tư vấn phân tích dạng hư hỏng và ảnh hưởng

Phân tích dạng và ảnh hưởng của hư hỏng (FMEA) là một phương pháp nhằm cho phép doanh nghiệp lường trước được những sự cố, hư hỏng trong giai đoạn thiết kế bằng cách tìm ra những hư hỏng có thể xảy ra trong quá trình thiết kế hoặc chế tạo.
Tư vấn phân tích dạng hư hỏng và ảnh hưởng Xem thêm

Tư vấn lập kế hoạch bảo trì theo độ tin cậy

Nền tảng của một chương trình Quản lý bảo trì hiệu quả là công tác Lên kế hoạch bảo trì (Planning & Scheduling), bước quan trọng để các kỹ sư, kỹ thuật viên làm đúng việc, đúng chỗ, đúng thời gian và sử dụng đúng công cụ.
Tư vấn lập kế hoạch bảo trì theo độ tin cậy Xem thêm