Sức khỏe an toàn và môi trường

VPower Reliability làm việc trong môi trường công nghiệp nặng và luôn ý thức được tầm quan trọng về “Sức khỏe, an toàn và môi trường” (HSE). Vì thế, tất cả các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đều hướng tới mục tiêu “Sức khỏe, an toàn và thân thiện với môi trường”. 

VPower Reliability tổ chức các chương trình đào tạo an toàn lao động và Giấy Phép Làm Việc cho nhân viên trước khi làm việc tại nhà máy: 
An toàn lao động tổng quát
Đánh giá rủi ro công việc 
Giấy phép làm việc 
Giấy phép cách ly 
Cho phép kiểm tra 
V.v.. 

Khóa đào tạo An Toàn Lao Động tổng quát: 
Khoá học này nhằm cung cấp cho nhân viên tham gia bảo trì nhà máy hiểu được tầm quan trọng của an toàn trong công việc và phương thức sử dụng các quy trình an toàn.