Giới thiệu

VPower là công ty tiên phong cung cấp gói tư vấn bảo trì chẩn đoán (Predictive Maintenance), dịch vụ đánh giá tình trạng thiết bị (Condition Assessment), và đào tạo cho từng công nghệ riêng lẻ hoặc tích hợp nhiều công nghệ chẩn đoán, nhằm nâng cao độ an toàn, tính tin cậy và ngăn ngừa các sự cố dừng máy không mong muốn.