Giải pháp cho hệ thống cơ khí động - MCAS

MCAS (Machine Condition Assessment Solutions): Các giải pháp đánh giá tình trạng nhằm phát hiện từ sớm các dấu hiệu hư hỏng cho thiết bị cơ khí như hộp số, vòng bi, bơm, quạt, máy nén, bẫy hơi, vv...
Giải pháp cho hệ thống cơ khí động - MCAS
MCAS-P: Giải pháp đánh giá tình trạng Bơm MCAS-F: Giải pháp đánh giá tình trạng Quạt MCAS-C: Giải pháp đánh giá tình trạng Máy nén MCAS-G: Giải pháp đánh giá tình trạng hộp giảm tốc

Giải pháp cho động cơ điện - CCAM

CCAM (Comprehensive Condition Assessment for Motor ): Các Giải pháp đánh giá tình trạng toàn diện cho động cơ điện trung và hạ thế bằng đa công nghệ nhằm phát hiện sớm nhất các dấu hiệu hư hỏng của động cơ.
Giải pháp cho động cơ điện - CCAM
CCAM-DC: GP đánh giá toàn diện tình trạng Động cơ một chiều CCAM-SY: GP đánh giá toàn diện tình trạng Động cơ đồng bộ CCAM-WR: GP đánh giá toàn diện tình trạng Động cơ Rotor dây quấn CCAM-SC: GP đánh giá toàn diện tình trạng Động cơ lồng sóc

Giải pháp cho máy phát điện - GCAS

GCAS (Generator Condition Assessment Solutions) Các giải pháp đánh giá tình trạng cho máy phát điện nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu hư hỏng của stator, rotor.
Giải pháp cho máy phát điện - GCAS
GCAS-A: GP đánh giá toàn diện tình trạng Máy phát điện công suất lớn GCAS-B: GP đánh giá toàn diện tình trạng Máy phát điện công suất nhỏ