VIBXPERT II Balancer

Thiết bị cân bằng động tại chỗ hiệu quả, 
mạnh mẽ, dễ sử dụng mà bạn đang tìm kiếm

Vận hành đơn giản
Cân bằng động tại chỗ 1 hoặc 2 mặt
Tích hợp phân tích rung và chẩn đoán máy
Công cụ soạn báo cáo chuyên nghiệp
Có thể nâng cấp thêm các chức năng phân tích rung chuyên sâu

Mất cân bằng phần quay (rotor) là một trong những lỗi phổ biến trong các thiết bị quay. VIBXPERT II Balancer giúp người dùng phát hiện tình trạng mất cân bằng một cách đơn giản và chính xác, cũng như khắc phục nhanh chóng và hiệu quả. 

Các biện pháp khắc phục đảm bảo độ tin cậy cho thiết bị và gia tăng hiệu suất sử dụng. Hầu hết các rotor với kích thước và khối lượng trong thực tế có thể được cân bằng với VIBXPERT II Balancer. Ngoài cân bằng động, thiết bị còn cung cấp các chức năng phân tích rung, kiểm tra cộng hưởng và đo pha để chẩn đoán tình trạng mất cân bằng và xác định điều kiện vận hành tối ưu cho rotor. 

Người dùng có thể nâng cấp VIBXPERT II Balancer với các tính năng phân tích rung chuyên sâu bất kỳ lúc nào.


Đang cập nhật...

Brochure VIBXPERT II Balancer

Catalogue VIBXPERT II Balancer